ข่าวประชาสัมพันธ์

ลักษณะพื้นผิวโลกเปลี่ยนไปก็มีผลต่ออุณหภูมิอากาศนะเธอ !!

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บรรยากาศ

  เคยสังเกตมั้ยว่าบางครั้งเมื่อเดินผ่านสนามหญ้าผ่านมายังถนนคอนกรีตที่อยู่ถัดกันมาเพียงเล็กน้อย เรากลับรู้สึกถึงความร้อนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ที่เป็นเช่นนั้นเพราะวัสดุเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสะท้อน ดูดกลืน และเก็บความร้อนต่างกัน เช่นเดียวกับพื้นผิวโลก ขั้วโลกที่มีหิมะปกคลุม ทะเลทราย ป่าดงดิบ แต่ละพื้นผิวมีค่าการสะท้อนรังสีที่แตกต่างกัน 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานในวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ ดาราศาสตร์, บทความ

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานในวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ 3 สาขา ได้แก่ ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา และดาราศาสตร์ โดยมีสาระสำคัญที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลก และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอวกาศ

Happy Education to Enjoy Learning

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ ธรณีวิทยา, บทความ

เนื่องจากผู้เขียนได้รับมอบหมายจาก สสวท. ให้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2559 ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศที่ถือว่ามีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ดังนั้นจึงอยากจะแบ่งปันข้อมูล และข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ให้กับผู้อ่านทุกท่านค่ะ

ทำไมขั้วโลกจึงหนาวกว่าบ้านเรา?

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บรรยากาศ

หากสังเกตดูจะพบว่าประเทศที่มีอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยต่ำกว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่อยู่ในตำแหน่งละติจูดสูงขึ้นไปหรืออยู่ต่ำจากบริเวณศูนย์สูตร นักวิทยาศาสตร์พบว่าตำแหน่งละติจูดมีผลต่ออุณหภูมิอากาศ เนื่องด้วยโลกมีลักษณะเป็นทรงกลม

ตรีโกณมิติกับความลาดเอียง

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ ธรณีวิทยา, บทความ

เมื่อกล่าวถึงคำว่า “ความชัน” มักจะจินตนาการถึงพื้นที่ที่มีความสูงเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ระยะทางแนวราบเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อย เช่น ภูเขา ถนน หรือการหาความชันของกราฟที่มีความสัมพันธ์ระหว่างค่าตามแกนนอนกับแกนตั้การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์สามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นในลักษณะเดียวกัน แต่อาจมีชื่อที่ใช้เรียกแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามทางคณิตศาสตร์หมายถึงความลาดเอียง หรือศัพท์คณิตศาสตร์เรียกว่า ความชัน

ดาวเคราะห์อยู่ที่ใดบ้าง

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ ดาราศาสตร์, บทความ

เมื่อมองท้องฟ้าในยามค่ำคืน จะเห็นดาวฤกษ์ (star) จำนวนมาก และเห็นดาวบางดวงเปลี่ยนตำแหน่งไปในท้องฟ้าเมื่อเทียบกับดาวอื่น ๆ นั่นคือ ดาวเคราะห์ (planet) หลายคนอาจเคยสงสัยว่าในเอกภพ หรืออาจจะแคบกว่านั้นคือในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรา มีดาวเคราะห์เพียง 8 ดวงเท่านี้หรือ

การเรียนรู้วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ : ด้านธรณีวิทยา โดยใช้ตัวอย่างจริง (กิจกรรมการศึกษาตัวอย่างแร่)

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ ธรณีวิทยา, บทความ

        วิชาวิทยาศาสตร์โลก หรือ Earth Science เป็นศาสตร์ที่เรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโลก ซึ่งในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ได้กำหนดสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์โลก ไว้ในสาระที่ ๖ โลกและการเปลี่ยนแปลง โดยจะมีเนื้อหาสาระแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นความรู้ด้านธรณีวิทยา และความรู้ด้านบรรยากาศ ในการจัดการเรียนรู้ ถ้านักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม และศึกษาตัวอย่างจากของจริง จะทำให้นักเรียนมีความสนใจ และได้ใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์  ในการศึกษา ดังนั้น ขอยกตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กิจกรรมการศึกษาตัวอย่างแร่ ซึ่งแร่และหิน เป็นหน่วยการเรียนรู้ ในรายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ด้านธรณีวิทยา ซึ่งการศึกษาแร่และหินนั้น จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจวัสดุที่เป็นองค์ประกอบของเปลือกโลก และรู้จักทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย   อ่านต่อ –> กิจกรรมการศึกษาตัวอย่างแร่  

ชาละวัน

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ ดาราศาสตร์, บทความ

ข่าวเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ที่ทำให้คนไทยมีความสุข เมื่อดาวชาละวัน เป็นดาวฤกษ์ดวงแรกที่มีชื่อสามัญ เป็นชื่อแบบไทย ๆ รวมทั้งดาวตะเภาทองและตะเภาแก้วซึ่งเป็นดาวเคราะห์โคจรรอบชาละวัน ขอบคุณคนไทยที่ช่วยกัน Vote เรามาทำความรู้จักกับข้อมูลของดาวชาละวัน ตะเภาทองและตะเภาแก้ว รวมทั้งตำแหน่งของดาวชาละวันบนท้องฟ้า โดยสมาคมดาราศาสตร์ไทยได้แถลงข่าวเป็นทางการแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 และรู้จักกับนักเรียนที่ตั้งชื่อดาว ตลอดจนสักวาเกี่ยวกับชาละวัน กันนะคะ   ดาวโหลด   

คลื่นความโน้มถ่วง

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ ดาราศาสตร์, บทความ

คลื่นความโน้มถ่วง (gravitational wave) เป็นคลื่นชนิดหนึ่งที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงรุนแรงอย่างฉับพลัน อย่างการรวมตัวของหลุมดำ การระเบิดของดาวฤกษ์ขนาดมหึมา หรือกำเนิดเอกภพเมื่อ 13,800 ล้านปีก่อน คลื่นความโน้มถ่วงสามารถหาเวลาในอดีตได้ ทำให้ทราบว่าหลังบิกแบงมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง และสามารถอธิบายการ กำเนิดเอกภพตามทฤษฎีบิกแบงได้ถูกต้องตามผลสังเกตการณ์มากที่สุด คลื่นความโน้มถ่วงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติของเราตั้งแต่เอกภพกำเนิดขึ้น แต่ไอน์สไตน์ได้ทำนายว่าคลื่นความโน้มถ่วงมีอยู่จริงจากสมการคณิตศาสตร์เมื่อร้อยปีที่แล้ว

อากาศประเทศไทยกับเอลนีโญ

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บรรยากาศ

         โดยทั่วไปลมค้าที่พัดอยู่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกจะพัดในทิศตะวันออกเฉียงเหนือในบริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตร และจะพัดในทิศตะวันออกเฉียงใต้ทางตอนล่างของเส้นศูนย์สูตร ส่งผลให้พัดมวลน้ำที่มีอุณหภูมิอุ่นกว่างบริเวณอื่นมาทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก    อ่านต่อ => อากาศกับเอลนีโญ