ข่าวประชาสัมพันธ์

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนทางดาราศาสตร์

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ ดาราศาสตร์, บทความ

คุณคิดว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางตะวันตกทุกวันหรือไม่ หรือดวงอาทิตย์จะตรงศีรษะทุกวันในเวลาเที่ยงหรือไม่” หากคุณตอบว่าใช่นั่นแสดงว่าคุณกำลังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนทางดาราศาสตร์ 

 

อ่านต่อ => ความเข้าใจคลาดเคลื่อนทางดาราศาสตร์