ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อสาขา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

924 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์  02-3924021 (ต่อ 1135 – 1139)

โทรสาร   02-7123609

      
  1. Loading ...