ข่าวประชาสัมพันธ์

** รับสมัคร ** เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปี 2560

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม

สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย(โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ) ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โดยในปีนี้จัดการอบรมแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 50 คน ดังนี้ 1) หลักสูตรดาราศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 2) หลักสูตรธรณีวิทยาและบรรยากาศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ** สามารถดาวโหลดใบสมัคร กำหนดการและแผนนการเกินทาง ตามลิ้งด้านล่าง ** 1) ใบสมัคร กำหนดการและตารางการอบรมครู update 2) แผนที่ ที่พักและสถานที่จัดกิจกรรม 3) โครงการอบรมครู 4) จดหมายเชิญสำหรับโรงเรียน update