บทความ

  • ปรากฏการณ์ Super Full Moon

    ช่วงที่มาเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่อยู่กัคนไทยมานาน นั้นคือ เทศกาลวันลอยกระทง และมีอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์นั้นคือ ปรากฏการณ์ super full moon หรือที่รู้จักกันว่า ... อ่านต่อ

  • การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานในวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
    การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานในวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

    การจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานในวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ 3 สาขา ได้แก่ ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา และดาราศาสตร์ โดยมีสาระสำคัญที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลก และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอวกาศ ... อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

แผนที่สภาพอากาศ

FACEBOOK

ข่าว Update