บทความ

 • เตรียมพบกับหนังสือเรียนวิทย์ ม.ปลาย ซีรี่ส์ใหม่ได้เร็ว ๆ นี้ !!!

 • กล้องโทรทรรศน์

      เรื่องราวของกล้องโทรทรรศน์เริ่มต้นจากช่างทำแว่นตาชาวดัตช์ ชื่อ ฮันซ์ ลิเปอร์ฮาย (Hans Lippershy) หรือที่รู้จักกันในนาม ฮานส์ ลิพเพอร์ซี โดยในวันหนึ่งเขาได้สังเกตเด็กสองคนในร้านของเขาหยิบเลนส์สองชิ้นขึ้นมาอยู่ในแนวเดียวกันทำให้เขาสังเกตเห็นวัตถุใกล้เข้ามา  เมื่อเห็นดังนั้นเขาจึงได้ลองนำเลนส์สองชิ้นมาติดบนปลายท่อทั้งสองด้านเมื่อมองผ่านเข้าไปในท่อจะทำให้มองเห็นสิ่งของที่อยู่ไกลได้ราวกับสิ่งของนั้นเข้ามาอยู่ใกล้ ๆ เขาจึงตั้งชื่อสิ่งประดิษฐ์นี้ว่า กล้องโทรทรรศน์ (Telescope)

สงกรานต์กับเรื่องร้อนๆ ของอากาศ

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บรรยากาศ

วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เป็นวิชาที่ประกอบด้วยศาสตร์ถึง 3 ศาสตร์ คือ ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา และบรรยากาศ รายวิชานี้จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปราฏการณ์ทั้งในโลก และนอกโลก อีกทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นดิน น้ำ ลม และอากาศ ดั้งนั้นถ้าจะถามว่ารายวิชานี้จะช่วยในการเรียนรู้อะไรบ้างในวันสงกรานต์ Read More.

ดาวหางแพนสตาร์ส (C/2011 L4)

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ ดาราศาสตร์, บทความ

ผู้เขียน: นิพนธ์ ทรายเพชร  บทคัดย่อ ดาวหางแพนสตาร์ส มีชื่อตามกล้องโทรทรรศน์ที่บันทึกภาพดาวหางดวงนี้ได้เป็นครั้งแรกเมื่อ 6 มิถุนายน 2554 คําเต็มของ Pan-STARRS คือ Panoramic Survey Telescope And Rapid Response System Read More.

ก้าวไกลไปกับสื่อการเรียนการสอน สสวท.

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บรรยากาศ

ผู้เขียน: ฤทัย เพลงวัฒนา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)  เน้นส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการทดลองต่างๆ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนช่วยในการเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้วยเหตุ นี้ สสวท. จึงพยายาม พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและราคาถูก เพื่อให้สามารถนำไปใช้ ในโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง และสามารถนำไปสำรวจตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

ประเทศไทยกับน้ำท่วม

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ ธรณีวิทยา, บทความ

ผู้เขียน: ฤทัย เพลงวัฒนา นักวิชาการ พอกล่าวถึงน้ำท่วม ถ้าเป็นสมัยก่อนคนไทยคงไม่ตื่นกลัวกันมากนัก โดยเฉพาะบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ หรืออยู่ใกล้ทะเล เพราะสามารถเกิดน้ำท่วมจากน้ำทะเลหนุน หรือน้ำล้นตลิ่งได้อยู่เสมอ  แต่ก็จะแห้งไปในระยะเวลาอันรวดเร็ว และไม่ได้สร้างความเสียหาย ในบริเวณกว้างดังเช่นเหตุการณ์ ที่เกิดในปี พ.ศ. 2554  

ประเทศไทยกับพายุหมุนเขตร้อน

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บรรยากาศ

ผู้เขียน: ฤทัย เพลงวัฒนา ประกาศเตือนภัย "พายุนาลแก"  ฉบับที่ 1  เมื่อเวลา 1530 น. วันนี้ (3 ต.ค.)  พายุโซนร้อน “นาลแก”  บริเวณทะเลจีนใต้ มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ Read More.

สื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

 • เตรียมพบกับหนังสือเรียนวิทย์ ม.ปลาย ซีรี่ส์ใหม่ได้เร็ว ๆ นี้ !!!

 • กล้องโทรทรรศน์

      เรื่องราวของกล้องโทรทรรศน์เริ่มต้นจากช่างทำแว่นตาชาวดัตช์ ชื่อ ฮันซ์ ลิเปอร์ฮาย (Hans Lippershy) หรือที่รู้จักกันในนาม ฮานส์ ลิพเพอร์ซี โดยในวันหนึ่งเขาได้สังเกตเด็กสองคนในร้านของเขาหยิบเลนส์สองชิ้นขึ้นมาอยู่ในแนวเดียวกันทำให้เขาสังเกตเห็นวัตถุใกล้เข้ามา  เมื่อเห็นดังนั้นเขาจึงได้ลองนำเลนส์สองชิ้นมาติดบนปลายท่อทั้งสองด้านเมื่อมองผ่านเข้าไปในท่อจะทำให้มองเห็นสิ่งของที่อยู่ไกลได้ราวกับสิ่งของนั้นเข้ามาอยู่ใกล้ ๆ เขาจึงตั้งชื่อสิ่งประดิษฐ์นี้ว่า กล้องโทรทรรศน์ (Telescope)

ข่าว Update

 • การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านธรณีวิทยาในวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

  การเรียนในห้องอาจจะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ ไม่น่าสนใจสำหรับนักเรียน หรือแม้กระทั้งผู้ที่สนใจ ถ้ามีแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ จะสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ได้อย่างไร สามารถติดตามได้ในบทความนี้เลยจ้า การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านธรณีวิทยาในวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

 • กลุ่มฝนกับเรดาร์ตรวจอากาศ

  จะเตรียมพร้อมรับมือในสถาพอากาศที่มีความเสี่ยงฝนตกได้อย่างไร ติดตามได้ใน การตรวจอากาศจากเรดาร์

 • การวัดแนวระดับและมุมเทด้วย application บน smart phone

  การสํารวจภาคสนามเป็นส่วนสําคัญในการศึกษาวิชาธรณีวิทยา เป็นการศึกษาที่ใช้การสังเกตและ
  รวบรวมข้อมูลในพื้นที่มาวิเคราะห์และแปลความหมายออกมาในรูปแบบของการทําแผนที่ธรณีวิทยาแผนที่
  ธรณีวิทยาจะประกอบด้วยข้อมูลการปรากฏของหินอายุของหินรูปแบบการวางตัวของหิน และโครงสร้างทาง
  ธรณีวิทยาที่พบในการสํารวจภาคสนามมีอุปกรณ์ที่จําเป็นมากมาย เช่น ค้อนธรณี เข็มทิศ จีพีเอส สมุดบันทึก
  กล้องถ่ายรูป เครื่องเขียน และขวดกรดอุปกรณ์ทั้งหมดควรพกติดตัวตลอดเวลาเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน