ข่าวประชาสัมพันธ์

วิวัฒนาการของบรรยากาศ

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บรรยากาศ

อากาศที่อยู่รอบตัวเราประกอบด้วยแก๊สต่าง ๆ รวมถึงออกซิเจนที่เราใช้ในการหายใจ อากาศทั้งหมดจะมีแก๊สไนโตรเจนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 78 เปอร์เซ็นต์ แก๊สออกซิเจนอยู่ประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือจะเป็นแก๊สอื่น ๆ แก๊สต่าง ๆ เหล่านี้มีวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาซึ่งในทางธรณีวิทยาเรียกว่า ธรณีกาล  (รูปที่ 2) ในยุคเริ่มแรก หรือพรีแคมเบรียน เมื่อประมาณ 4.7 พันล้านปีบรรยากาศเป็นเพียงชั้นบาง ๆ ที่ห่อหุ้มด้วยแก๊สไฮโดรเจน (H2) และแก๊สเฉื่อย เช่น ฮีเลียม (He) อาร์กอน (Ar) นีออน (Ne) และคริปตอน (cr) เท่านั้น โดยแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สฮีเลียมถูกปล่อยออกมาจากการดวงอาทิตย์หรือที่เรียกว่า “พายุสุริยะ” นั่นเอง วิวัฒนาการของบรรยากาศ อ่านต่อ => วิวัฒนาการของบรรยากาศ