ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอนดาราศาสตร์ในโรงเรียน

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ ดาราศาสตร์, บทความ

 อะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือคะที่ทำให้ชอบและอยากสอน

                ดิฉันว่าเป็นเรื่องของการรักและเห็นความสำคัญของวิชาที่สอน จึงทำให้อยากที่จะเรียนรู้ และถ่ายทอดสิ่งที่รู้นั้นแก่นักเรียน หลังเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2554  ดิฉันยังช่วยสอนด้วยจิตอาสาอีก 3 ปี 6 ภาคเรียนเห็นเด็ก ๆ ประสบความสำเร็จ ได้เรียนต่อในสิ่งที่เขารักเขาชอบ   ทำให้มีแรงใจ แรงกายที่จะถ่ายทอดให้พวกเขา

 

อ่านต่อ => การสอนดาราศาสตร์ในโรงเรียน

Tags: