ข่าวประชาสัมพันธ์

Update!! ตารางกิจกรรมอบรมครูธรณีและบรรยากาศ ปี 60

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม

Update!! มีการปรับตารางการอบรมเล็กน้อยนะคะ
รบกวนอาจารย์ที่เข้าอบรมตรวจสอบกันนะคะ 🙂

 

ตารางอบรมครูธรณี บรรยากาศ (ปรับปรุง)