ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความเกมวัฏจักรหิน

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ ธรณีวิทยา, บทความ

หินที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลกทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร มีกระบวนการ เกิดหมุนเวียนเป็นวัฏจักร หินอัคนีเกิดจากกระบวนการเย็นตัวของหินหนืด เมื่อหินหนืดแทรกดันตัวขึ้นสู่ผิว โลก หินตะกอนเกิดจากกระบวนการผุพัง กัดกร่อน สะสมตัว และกลายเป็นหินตะกอน หินแปรเกิดจาก กระบวนการแปรสภาพอันเนื่องมาจากความร้อน และความดันใต้ผิวโลก หินต่างๆที่เราพบเห็นตามธรรมชาติ มีลักษณะอย่างไร และเกิดเป็นวัฏจักรหินได้อย่างไร       บทความเกมวัฏจักรหิน         อ่านต่อ => บทความเกมวัฏจักรหิน

Tags: