ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ วทร.

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บรรยากาศ

ลมฟ้าอากาศถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การท่องเที่ยว การเกษตร การประมง มลภาวะ ฯลฯ ในต่างประเทศ ถือว่าด้านนี้เป็นวิชาหลักวิชาหนึ่งที่นักเรียนต้องศึกษา หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปจำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นและรู้จักวิธีการติดตามลมฟ้าอากาศ เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือภูมิอากาศในปัจจุบันหรืออนาคตได้

เมฆและการเกิดเมฆ ตอนที่ 1

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บรรยากาศ

ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่า เมฆบนท้องฟ้านั้นแค่ดูผิวเผินก็น่าสนใจแล้ว เพราะมีความแตกต่างทั้งรูปร่าง และสีสัน ซึ่งความแตกต่างเหล่านั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดเมฆ ดังจะกล่าวต่อไปนี้

มาหลบฝนกันเถอะ

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บรรยากาศ

ถึงจะเลยหน้าฝนไปแล้วแต่หลาย ๆ ที่ของประเทศยังคงมีฝนตกอยู่ โดยเฉพาะทางภาคใต้ยังคงมีฝนตกในช่วงที่เกิดมรสุมกำลังแรงอยู่บ่อยครั้ง คงจะดีไม่น้อยหากเราสามารถทราบได้ว่าขณะนั้นมีกลุ่มของหยาดน้ำฟ้าปกคลุมบริเวณที่อยู่ของเราหรือไม่ และอาจคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มจะเป็นเช่นไร จะเคลื่อนผ่านไปเมื่อไร หรือจะตกอยู่เหนือบ้านเราเป็นเวลานาน ฝนจะตกหนักหรือแค่ปรอยๆ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือที่สามารถไขข้อข้องใจของเราได้ค่ะ

เมฆและการเกิดเมฆ2

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บรรยากาศ

จากบทความเมฆและการเกิดเมฆตอนที่ 1 ได้ อธิบายเกี่ยวกับการเกิดเมฆเนื่องจากการยกตัวของอากาศเมื่อไม่มีแรงใด ๆ มากระทำซึ่งหมายถึงอากาศยกตั วขึ้นไปถึงระดั บควบแน่นได้ เนื่องจากได้รั บพลังงานความร้อน แต่ในบาง ครั้ งถ้าอากาศมีเสถียรภาพมากอาจพบเมฆน้อยมากในบริเวณนั้ น ๆ ยกเว้นมี แรงอื่นมาช่วย ส่งเสริมให้อากาศยกตัว ดังจะกล่าวต่อไปนี้

เอลนีโญ

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บรรยากาศ

เมื่อกล่าวถึงคำว่า “เอลนีโญ” หลายคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไร แล้วส่งผลอะไรกับเราบ้างเอลนีโญเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากความผิดปกติของอุณหภูมิที่ผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของลมในบรรยากาศและการไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทร เราสามารถอธิบายอย่างง่ายๆได้ดังต่อไป

วิวัฒนาการของบรรยากาศ

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บรรยากาศ

อากาศที่อยู่รอบตัวเราประกอบด้วยแก๊สต่าง ๆ รวมถึงออกซิเจนที่เราใช้ในการหายใจ อากาศทั้งหมดจะมีแก๊สไนโตรเจนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 78 เปอร์เซ็นต์ แก๊สออกซิเจนอยู่ประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือจะเป็นแก๊สอื่น ๆ แก๊สต่าง ๆ เหล่านี้มีวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาซึ่งในทางธรณีวิทยาเรียกว่า ธรณีกาล  (รูปที่ 2) ในยุคเริ่มแรก หรือพรีแคมเบรียน เมื่อประมาณ 4.7 พันล้านปีบรรยากาศเป็นเพียงชั้นบาง ๆ ที่ห่อหุ้มด้วยแก๊สไฮโดรเจน (H2) และแก๊สเฉื่อย เช่น ฮีเลียม (He) อาร์กอน (Ar) นีออน (Ne) และคริปตอน (cr) เท่านั้น โดยแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สฮีเลียมถูกปล่อยออกมาจากการดวงอาทิตย์หรือที่เรียกว่า “พายุสุริยะ” นั่นเอง

ฤดูร้อนกับลูกเห็บ

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ บรรยากาศ

ช่วงฤดูร้อนของเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับภัยธรรมชาติท าความเสียหายกับบ้านพักอาศัยหรือสิ่งปลูกสร้างสาธารณะ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก “ลมกระโชก” มิใช่ “ลมกรรโชก” ค าว่า “กรรโชก” ซึ่งเป็นการขู่ด้วยกริยา มักได้ยินกับการกรรโชกทรัพย์ แต่ค าว่า “ลมกระโชก” ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายถึง ลมแรงที่เกิดในทันทีทันใดชั่วขณะหนึ่งหรือลมที่พัดแรงเป็นพัก ๆ  

รู้ทันฟ้าฝน

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ บรรยากาศ

จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย ปี 2554 หลายคนคงรำพึงรำพันว่า เกิดมาเกือบทั้งชีวิตไม่เคยเห็นน้ำท่วมมากมายอย่างนี้มาก่อน ท้องถิ่นใดที่ไม่เคยท่วมก็ได้รับผลกระทบอย่างแสนสาหัส เหตุการณ์ครั้งนี้คงทำให้คนไทยเริ่มตระหนักแล้วว่า เราจะ นิ่งนอนใจกับภัยธรรมชาติไม่ได้อีกต่อไป

สงกรานต์กับเรื่องร้อนๆ ของอากาศ

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บรรยากาศ

วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เป็นวิชาที่ประกอบด้วยศาสตร์ถึง 3 ศาสตร์ คือ ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา และบรรยากาศ รายวิชานี้จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปราฏการณ์ทั้งในโลก และนอกโลก อีกทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นดิน น้ำ ลม และอากาศ ดั้งนั้นถ้าจะถามว่ารายวิชานี้จะช่วยในการเรียนรู้อะไรบ้างในวันสงกรานต์ คงต้องมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนในช่วงวันสงกรานต์ที่เกี่ยวข้องกับวิชานี้คืออะไร ซึ่งสิ่งที่มองเห็น คงจะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนจัด ซึ่งคงเป็นสาเหตุหลักที่ท้าให้เกิดประเพณีนี้ 

ก้าวไกลไปกับสื่อการเรียนการสอน สสวท.

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บรรยากาศ

ผู้เขียน: ฤทัย เพลงวัฒนา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)  เน้นส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการทดลองต่างๆ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนช่วยในการเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้วยเหตุ นี้ สสวท. จึงพยายาม พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและราคาถูก เพื่อให้สามารถนำไปใช้ ในโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง และสามารถนำไปสำรวจตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง