ข่าวประชาสัมพันธ์

รอบรู้เรื่องแผ่นดินไหว

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ ธรณีวิทยา, บทความ

       เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 Mw (แมกนิจูดโมเมนต์) ที่ ความลึกจากผิวดินประมาณ 7 กิโลเมตร บริเวณ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รวมถึง แรงสั่น สะเทือนที่ตามมาอีกนับร้อยครั้ง เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้สร้างความเสียหายกับ อาคาร บ้านเรือน วัด และถนนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้อาคารสูงในกรุงเทพฯยังรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ อีกด้วย  

กิจกรรมแผนที่ภูมิประเทศ

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ ธรณีวิทยา, บทความ

         เส้นโค้ง ๆ จำนวนมากที่ปรากฏอยู่บนแผนที่ภูมิประทศ เรียกว่า เส้นชั้นความสูง (contour line) ซึ่ง เป็นเส้นที่ใช้บอกระดับความสูงของพื้นที่เกิดจากการลากเส้นเชื่อมต่อจุดที่มีค่าความสูงเท่ากันโดยอ้างอิงจาก ระดับน้ำทะเลปานกลาง (ค่าที่ได้จากการวัดระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงตํ่าสุดของแต่ละวันในช่วงระยะเวลา ที่กำหนด แล้วนำค่าที่ได้มาเฉลี่ย)

ประเทศไทยกับน้ำท่วม

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ ธรณีวิทยา, บทความ

ผู้เขียน: ฤทัย เพลงวัฒนา นักวิชาการ พอกล่าวถึงน้ำท่วม ถ้าเป็นสมัยก่อนคนไทยคงไม่ตื่นกลัวกันมากนัก โดยเฉพาะบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ หรืออยู่ใกล้ทะเล เพราะสามารถเกิดน้ำท่วมจากน้ำทะเลหนุน หรือน้ำล้นตลิ่งได้อยู่เสมอ  แต่ก็จะแห้งไปในระยะเวลาอันรวดเร็ว และไม่ได้สร้างความเสียหาย ในบริเวณกว้างดังเช่นเหตุการณ์ ที่เกิดในปี พ.ศ. 2554