ข่าวประชาสัมพันธ์

สงกรานต์กับเรื่องร้อนๆ ของอากาศ

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บรรยากาศ

วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เป็นวิชาที่ประกอบด้วยศาสตร์ถึง 3 ศาสตร์ คือ ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา และบรรยากาศ รายวิชานี้จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปราฏการณ์ทั้งในโลก และนอกโลก อีกทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นดิน น้ำ ลม และอากาศ ดั้งนั้นถ้าจะถามว่ารายวิชานี้จะช่วยในการเรียนรู้อะไรบ้างในวันสงกรานต์ คงต้องมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนในช่วงวันสงกรานต์ที่เกี่ยวข้องกับวิชานี้คืออะไร ซึ่งสิ่งที่มองเห็น คงจะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนจัด ซึ่งคงเป็นสาเหตุหลักที่ท้าให้เกิดประเพณีนี้ 

ดาวหางแพนสตาร์ส (C/2011 L4)

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ ดาราศาสตร์, บทความ

ผู้เขียน: นิพนธ์ ทรายเพชร  บทคัดย่อ ดาวหางแพนสตาร์ส มีชื่อตามกล้องโทรทรรศน์ที่บันทึกภาพดาวหางดวงนี้ได้เป็นครั้งแรกเมื่อ 6 มิถุนายน 2554 คําเต็มของ Pan-STARRS คือ Panoramic Survey Telescope And Rapid Response System ซึ่งเป็นโครงการสํารวจท้องฟ้าโดยมีเป้าหมายหลักในการค้นหาดาวเคราะห์น้อยและดาวหางที่อาจเป็นภัยคุกคามโลก กล้องดังกล่าวตั้งอยู่ที่ยอดเขาฮาเลอาคาลา (Haleakala) ในหมู่เกะฮาวายของสหรัฐอเมริกา

ก้าวไกลไปกับสื่อการเรียนการสอน สสวท.

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บรรยากาศ

ผู้เขียน: ฤทัย เพลงวัฒนา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)  เน้นส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการทดลองต่างๆ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนช่วยในการเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้วยเหตุ นี้ สสวท. จึงพยายาม พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและราคาถูก เพื่อให้สามารถนำไปใช้ ในโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง และสามารถนำไปสำรวจตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

ประเทศไทยกับน้ำท่วม

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ ธรณีวิทยา, บทความ

ผู้เขียน: ฤทัย เพลงวัฒนา นักวิชาการ พอกล่าวถึงน้ำท่วม ถ้าเป็นสมัยก่อนคนไทยคงไม่ตื่นกลัวกันมากนัก โดยเฉพาะบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ หรืออยู่ใกล้ทะเล เพราะสามารถเกิดน้ำท่วมจากน้ำทะเลหนุน หรือน้ำล้นตลิ่งได้อยู่เสมอ  แต่ก็จะแห้งไปในระยะเวลาอันรวดเร็ว และไม่ได้สร้างความเสียหาย ในบริเวณกว้างดังเช่นเหตุการณ์ ที่เกิดในปี พ.ศ. 2554  

ประเทศไทยกับพายุหมุนเขตร้อน

เขียนโดย earthscience เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บรรยากาศ

ผู้เขียน: ฤทัย เพลงวัฒนา ประกาศเตือนภัย "พายุนาลแก"  ฉบับที่ 1  เมื่อเวลา 1530 น. วันนี้ (3 ต.ค.)  พายุโซนร้อน “นาลแก”  บริเวณทะเลจีนใต้ มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 360 กิโลเมตร ทางตะวันออกของเกาะไหหลำ ประเทศจีน  ……